İslam’ın Üç Çağı: İnşa Çağında Yeni-İslamcılık Söylemleri

Yayın Türü: 
Kitap
Yazar/Hazırlayan: 
R. İhsan Eliaçık
Tarih: 
2004
Yayımlandığı/Basıldığı Mecra : 
Çıra Yayınları / İstanbul
Sayfa: 
320
Dil: 
Türkçe

İnsanlık vicdanının son büyük patlamalarından olan İslam´ın dünyadaki yürüyüşünü üç büyük çağla ifade etmemiz mümkündür. Bunlar ibda, ihya, inşa çağlarıdır. Böylesi bir dönemlendirmeye ihtiyaç vardır. Tarihimizle yüzleşmek, medeniyetimizle içeriden bir muhasebeye girmek ve İslam´ın dünyadaki yürüyüşünü meydan okuyucu bir dinamizmle sürdürebilmek için bu gereklidir. İbda çağı bir ruh, heyecan, hareket ve devrim çağıdır. İnsanlık vicdanının iyilik, ahlak ve adalet arayan damarını harekete geçiren canlı vahiy çağıdır. Bu dönemde ne felsefi çalışmalar ne kelami spekülasyonlar nede fıkhi ihtilaflar vardır. Sadece esen bir ruh, dalgalanan bir heyecan, kitleleri sürükleyen bir hareket ve zulmedenleri inkılaba uğratan bir devrim vardır..