İslamcıların Siyasi Görüşleri 1

Yayın Türü: 
Kitap
Yazar/Hazırlayan: 
İsmail Kara
Yayımlandığı/Basıldığı Mecra : 
Dergah Yayınları / İstanbul
Sayfa: 
240
Dil: 
Türkçe

Bugün İslam dünyasında farklı tonlarda ortaya çıkan siyasi hareketlerin kökleri modernleşme tarihinin içinde gizlidir. İslâmcıların Siyasi Görüşleri Osmanlı/İstanbul merkezli olarak bu probleme eğilmektedir. Tarih periyodu en canlı siyasi tartışmaların yaşandığı II. Meşrutiyet'in ilk yılları: 1908-1914. Ana konular ve kavramlar: Meşrutiyet, İstibdat, Hilafet, Meclis-i Mebusan, Kanun-ı Esasi (Anayasa), Parti, Muhalefet. Zemin teşkil eden konular: II. Abdülhamit ve İttihat ve Terakki yönetimleri, İlmiye sınıfı ve tarikatların siyasallaşması, basının modernleştirici fonksiyonları.