İslamcı Kadının Aynadaki Sureti

Yayın Türü: 
Kitap
Yazar/Hazırlayan: 
Hülya Demir
Tarih: 
1998
Yayımlandığı/Basıldığı Mecra : 
Sel Yayıncılık / İstanbul

Bu çalışma, bilinenin tekrarından öte, başka sorulara yanıt arıyor. Örneğin, bugün İslamcı kadın hareketi, siyasal İslam'dan bağımsız mı? Kadınlar bakış açılarını İslam görüş içinde ne kadar ve ne şekilde ifade ediyor? İslamcı kadın hareketi modernleşmeden ne ölçüde etlileniyor? Laik/modern bir toplum içinde, İslamcı kadınlar kendi kimilerini nasıl koruyor? Bu hareket, kendi içinde ne kadar homojen? Yaşamı nasıl yeniden üretiyor? Kendini nereye koyuyor ve tanımlıyor? İşte bu sorular gündeme getiriliyor. İslamcı kadınların yaşamdaki duruşlarına ayna tutuluyor.
İslamcı kadın hareketinin modernleşmeye karşı uyum mekanizmalarını ve hem sistemle hem kendi ideolojisindeki egemen söylemle/erkeklerle hesaplaşması anlatılıyor.
İslamcı Kadınların Aynadaki Sureti, İslamcı kadınları kendi söylemleriyle hapsetmekten çok onları tanımayı ve tanıtmayı amaçlıyor. İslamcı kadının aynadaki bu suretinden kimileri hoşlanmamış olabilir. Kimileri de aynanın sırrının arkasını merak edebilir.
Biz sureti önemseyenlerdeniz.