İslâmcı Gençliğin El Kitabı

Yayın Türü: 
Kitap
Yazar/Hazırlayan: 
Kadir Mısıroğlu
Tarih: 
2014
Yayımlandığı/Basıldığı Mecra : 
Sebil Yayınları / İstanbul

İslamcı Gençler, İbrahimi bir mazhariyetle, asrı nemrutların dehşetengiz manevi ateşlerinde yanmayan Muhammedi goncalardır!.. Bu naçiz eser, onların mes'ud gülistanında dertli bir bülbül serenadından başka bir şey değildir. Evet, dertli bir bülbül serenadı yahut emektar bir bahçıvanın, çiçek tarlalarında bir mevsimi diğerine ulaştırmaya me'mur toprakaltı köklerinin bahardaki tuğyanı karşısında teemmül ve tehalükün, sabır ve teaddinin, şevk ve şekvanın hatt-ı munfasılındaki canhıraş sayhası... Taşımaya çalıştığı hak ve hayrın namütenahi teselsül ve temadi talihine mazhar olmak niyazıyla...