İslâmcı Aydınlar ve Toplumsal Sorumluluk Şuûru

Yayın Türü: 
Kitap
Yazar/Hazırlayan: 
Ahmet Rıdvan
Tarih: 
1995
Yayımlandığı/Basıldığı Mecra : 
Marifet Yayınları / İstanbul
Sayfa: 
296
Dil: 
Türkçe
Konu: 
Siyaset Bilimi, İslam, Siyaset, İslamcılık

- Bu kitap, İran devrimi sonrasında uygulamaya konulan "Yeşil Kuşak" politikalarının hala revaçta olduğunun sanıldığı; Türkiye'de ne yönetimin, ne laik-batıcıların ve ne de İslamcı aydınların, konjonktürel dönüşümün henüz farkına varamadağı, bulanık bir dönemin fotoğrafları olarak ortaya çıkıyor.
- Türkiye'nin ve Ortadoğu İslam coğrafyasının, İkinci Dünya Savaşından beri ilk defa yüzyüze geldiği bu berzahta, özellikle "İslamcı aydınlar" neler söylüyor ve geleceği nasıl görüyorlardı?
- 1980'lerden itibaren, ekonominin liberalizasyonu politikalarını öne çıkaran merkez partilerle beraber hareket etmek şeklinde tercihler, hala devam mı edecekti, ya da etmeli miydi? Yoksa bir kısım aydınlarda görüldüğü şekliyle, İran devriminin, çok partili siyasal mücadeleyi reddeden ekseninde mi ilerlenecekti?
- Ayrıca İslam Türkiye'de Ortadoğu'daki oluşumlardan ve tarihi gelenekten çok farklı yeni bir yol mu geliştiriyordu? Bu arayışlar nerede noktalanabilirdi?
- Ebedi hakikatlere karşılık; bilginin ve siyasal çok çabuk değiştiği ve eskidiği, sürekli şekilde kendini yeniden üretmek zorunda kaldığı günümüzde, İslamcı aydınların sorumluluğu bir kat daha artmıyor muydu?
- Elinizdeki bu eser; İslamcı aydınların düşünce ufuklarını açması, yeni politikalar üretmeye teşvik etmesi ve toplumsal sorumluluk şuurunu canlandırması bakımından önemli bir ihtiyaca cevap vereceği kanaatiyle Marifet Yayınları tarafından yayınlanmıştır.