İslam ve İdeoloji

Yayın Türü: 
Kitap
Yazar/Hazırlayan: 
Tuğrul Ataş
Tarih: 
2013
Yayımlandığı/Basıldığı Mecra : 
Bengisu Yayınları / İstanbul
Sayfa: 
136
Dil: 
Türkçe
Konu: 
İslam, İslamcılık, İdeoloji

Bu kitabın özet mesajı; İslam’ın, ideolojik anlama/anlamlandırma yapılarıyla uyumlu olmadığıdır. Bu cümle, İslam’ın standartlaştırılmış okuma ve söyleme (ideolojiye) aracı kılınamayacağı anlamına da gelir. İslam’ın ve İslamcılık dahil tüm İslami yorumların bilgiye, kültüre ve tarihe bakışı, onu koordinatlarından kurtarmaktadır.
İslamcılığın bir ideoloji olmadığını, İslam’ın ideoloji ile yapılandırılamayacağını dile getirmek, İslami mücadeleyi ideolojinin nahifliğinden kurtarmaktır. İslamcılar, adını koymasalar da fikirlerini ideolojikleştirmeye çalışmaktadır. İslamcılığı zaruret eksenli tanımlama, İslamcı olmamayı kusur olarak görme, Müslüman’dan farklı vicdan ve hafıza oluşturma çabası, düşüncemizi desteklemektedir. İslamcıların baltayı kendi ayaklarına vurduğu şu dönemde İslamcılığın, bir ideoloji olmayacağını dile getirmekteyim.