Din, Siyaset ve Laiklik: Sağcı, Solcu ve İslamcılara Göre

Yayın Türü: 
Kitap
Yazar/Hazırlayan: 
Mehmet Emin Gerger
Tarih: 
1989
Yayımlandığı/Basıldığı Mecra : 
Nehir Yayınları / İstanbul