Bir İslamcı Düşünür Said Halim Paşa

Yayın Türü: 
Kitap
Yazar/Hazırlayan: 
M. Hanefi Bostan
Tarih: 
2000
Yayımlandığı/Basıldığı Mecra : 
İrfan Yayıncılık / İstanbul
Sayfa: 
197
Dil: 
Türkçe

49. M. Hanefi Bostan, Bir İslamcı Düşünür Said Halim Paşa, İrfan Yayınevi, İstanbul 1992.

Yakın tarihimizde önemli roller oynamış olan Said Halim Paşa'nın hayatı, eserleri ve fikirleri üzerinde bazı araştırmalar yapılmışsa da, sözkonusu araştırmalar yeterli değildir. Hatta yapılan bu araştırmalarda büyük yanlışlıklar vardır. Özellikle I. Dünya Savaşı döneminde ve Türk düşünce tarihinde önemli etkileri olan Said Halim Paşa ile ilgili ansiklopedilerde dahi yeterli bilgi yoktur. Elinizdeki eser, Paşa'nın Türk siyasi tarihindeki yerini ortaya koymak için hazırlanmış akademik bir tetkiktir.

Bu araştırmada Said Halim Paşa'nın hayatı ve eserleri ele alınmakla kalmayıp, yer yer devrin siyasi olaylarına da değinildi. Siyasi olayların incelenmesinde Paşa'nın söz ve yazılarına da yer verildi.

Elinizdeki eserin, unutulmuş ve yanlış tanıtılmış şahsiyetleri gerçek yönleriyle ortaya koymak ve ayrıca dönemin tarihi hadiselerinin de gerçek yüzünü meydana çıkarmak açısından büyük bir boşluğu dolduracağı inancındayız.