1967’den 2000’lere Değişen İslamcı Kadın Kimliği: Cemiyetin Kurtarılmasından Bireysel Yaşam Kaygılarına Doğru

Yayın Türü: 
Tez
Yazar/Hazırlayan: 
Emel Çokoğullar Bozaslan
Tarih: 
2012
Yayımlandığı/Basıldığı Mecra : 
Hacettepe Üniversitesi / Ankara
Sayfa: 
144
Dil: 
Türkçe
Konu: 
İslamcı, İslamcı Kadınlar, Cemiyet, Tebliğ, Bireysellik

Yüksek Lisans Tezi. Bu tez, 1967'den itibaren tanımlanmaya başlanan İslamcı kadın kimliğinin 2000'li yılların ilk yarısına kadar "dışarı çıkış" amacı, örtünmenin anlamı ve geleneksel kadın-erkek rollerine bakış temaları etrafında nasıl bir değişime uğradığını İslamcı kadın yazarların kendi düşünce yazıları üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. "İlk nesil İslamcı kadınlar" için ahlâki buhran içinde olduğu öne sürülen cemiyetin kurtarılması yegane amaç olarak belirlenmiş ve "dışarı çıkış" da bu amaç doğrultusunda meşruiyet kazanmıştır. Kadın-yeni nesil-cemiyet şeklinde birbirine bağlı bulunan üçlü yapının en önemli öğesinin kadın olduğu dolayısıyla öncelikle kadına ulaşmak gerektiği üzerinde durulmuştur. 1960'lı yıllarda başlayan "İslamileştirme Projesi"ne uygun olarak kadın aktörler, "İslam kadını" gibi yaşamaya çağrıldıkları gibi kendi kurtuluşlarının ardından diğer kadınları da uyarma ve bilgilendirme amacı taşıyan "tebliğ" görevine de davet edilmişlerdir.1990'ların sonuna doğru ortaya çıkan "ikinci nesil İslamcı kadınlar" ise "cemiyet", "tebliğ", "dava" ve "hidayet" gibi temalardan büyük ölçüde uzaklaşmıştır. Düşünce yazılarına daha bireysel vurgulu başlıklar yansımaya başlamıştır. "Dışarı çıkış", dini ve kutsal amaçlardan ziyade eğitim sürecine dahil olma ve çalışma yaşamına katılma gibi gerekçelerle savunulmuştur. Örtünme, hangi amaçla olursa olsun "dışarı çıkış"ın mutlak şartı olarak kabul edilmekle birlikte 1970'lerde taşıdığı sembolik anlamı yitirmiştir. Geleneksel kadın-erkek rolleri, İslamiyet'in orijinal kaynaklarına dönük okuma yoluyla araştırılmış ve kendilerine sunulan roller ve görevler eleştirel bir sorgulama ile ele alınmıştır.