PROJENİN KATALOGLAMA BİRİMİNDE GÖREV ALACAK ARKADAŞLARI BEKLİYORUZ

İSLAMCI DERGİLER PROJESİ TAKIM ARKADAŞLARINI ARIYOR
PROJENİN KATALOGLAMA BİRİMİNDE GÖREV ALACAK ARKADAŞLARI BEKLİYORUZ

İLEM tarafından 2013 yılında başlatılan İslamcı Dergiler Projesi (İDP)’nde, birinci aşamada 1960-1980 arası dönemi, ikinci aşamada 1960 öncesi dönem tamamlandı. Üçüncü aşama olan 1980 sonrası dönem, Nisan 2017’de başladı ve derginin temini süreci devam ediyor. Listemizde 1980’den 2010’a kadar yayımlanmış yaklaşık 500 dergi bulunmaktadır.
Kataloglamada her derginin sayılarında yer alan tüm içeriği (yazı, şiir, haber, reklam vs.) tek tek kodlanacak (cilt ve sayı numarası, başlık, yazar, sayfa numarası vb.) ve indekslenecektir. Ayrıca her yazıya anahtar kelime ve yazı türü atamak suretiyle kataloğa daha detaylı bir mahiyet kazandırılacaktır.
Projede kataloglama biriminde çalışmak isteyen arkadaşların Office programlarını (word, excel gibi) iyi düzeyde kullanabiliyor olması gerekmektedir. Ayrıca düzenli çalışma saatlerine uymaları istenilecektir.
Türkiye’de İslamcılık düşüncesinin sağlam bir zemine oturtulmasına, bizzat birincil kaynaklarından yola çıkılarak yeniden canlandırılmasına ve tartışılmasına ışık tutması hedeflenen bu projede görev almak isteyenlerin idp@idp.org.tr adresinden proje asistanı Suat Kaymak ile irtibata geçebilirler.