PROJENİN GRAFİK VE İLETİŞİM BİRİMİNDE GÖREV ALACAK ARKADAŞLARI BEKLİYORUZ

İSLAMCI DERGİLER PROJESİ TAKIM ARKADAŞLARINI ARIYOR
PROJENİN GRAFİK VE İLETİŞİM BİRİMİNDE GÖREV ALACAK ARKADAŞLARI BEKLİYORUZ

İLEM tarafından 2013 yılında başlatılan İslamcı Dergiler Projesi (İDP)’nde, birinci aşamada 1960-1980 arası dönemi, ikinci aşamada 1960 öncesi dönem tamamlandı. Üçüncü aşama olan 1980 sonrası dönem, Nisan 2017’de başladı ve derginin temini süreci devam ediyor. Listemizde 1980’den 2010’a kadar yayımlanmış yaklaşık 500 dergi bulunmaktadır.
Proje kapsamın yer alan dergilerin dijital nüshalarının arşivlenmeden ve web ortamına aktarılmadan önce tasarım programları ile düzenlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle çalışmak isteyen arkadaşların tasarım programlarını orta düzeyde biliyor olması gerekmektedir. İlgili kişi projenin tanıtım, iletişim ve sosyal medya ayağında da görevlendirileceği için bu tür iletişim ve tanıtım çalışmalarında tecrübe sahibi olması gerekmektedir. Ayrıca düzenli çalışma saatlerine uymaları istenilecektir.
Türkiye’de İslamcılık düşüncesinin sağlam bir zemine oturtulmasına, bizzat kendi kaynaklarından yola çıkılarak yeniden canlandırılmasına ve tartışılmasına ışık tutması hedeflenen bu projede görev almak isteyenlerin idp@idp.org.tr adresinden proje asistanı Suat Kaymak ile irtibata geçebilirler.