PROJENİN DİJİTALLEŞTİRME BİRİMİNDE GÖREV ALACAK ARKADAŞLARI BEKLİYORUZ

İSLAMCI DERGİLER PROJESİ TAKIM ARKADAŞLARINI ARIYOR
PROJENİN DİJİTALLEŞTİRME BİRİMİNDE GÖREV ALACAK ARKADAŞLARI BEKLİYORUZ

İLEM tarafından 2013 yılında başlatılan İslamcı Dergiler Projesi (İDP)’nde, birinci aşamada 1960-1980 arası dönemi, ikinci aşamada 1960 öncesi dönem tamamlandı. Üçüncü aşama olan 1980 sonrası dönem, Nisan 2017’de başladı ve derginin temini süreci devam ediyor. Listemizde 1980’den 2010’a kadar yayımlanmış yaklaşık 500 dergi bulunmaktadır.
Şahsî ve özel kütüphanelerden satın veya ödünç alınmaya yolu ile bize ulaşan dergilerle sahaflardan satın alınarak projeye dahil edilen dergilerin basılı nüshalarının sanal ortama aktarılması için dijitalleştirilmesi gerekmektedir. Dijitalleştirmede her derginin sayıları tek tek taranarak dijitalleştirilecektir.
Projede dijitalleştirme biriminde görev almak isteyenlerin temel bilgisayar programlarını kullanma bilgisine sahip olması, seri ve pratik çalışıyor olması gerekmektedir. Ayrıca düzenli çalışma saatlerine uymaları istenilecektir.
Türkiye’de İslamcılık düşüncesinin sağlam bir zemine oturtulmasına, bizzat kendi kaynaklarından yola çıkılarak yeniden canlandırılmasına ve tartışılmasına ışık tutması hedeflenen bu projede görev almak isteyenlerin idp@idp.org.tr adresinden proje asistanı Suat Kaymak ile irtibata geçebilirler.