PROJE KAPSAMINDA KURULACAK KÜTÜPHANE VE ARŞİVDE GÖREV ALACAK ARKADAŞLARI BEKLİYORUZ

İSLAMCI DERGİLER PROJESİ TAKIM ARKADAŞLARINI ARIYOR
PROJE KAPSAMINDA KURULACAK KÜTÜPHANE VE ARŞİVDE GÖREV ALACAK ARKADAŞLARI BEKLİYORUZ

İLEM tarafından 2013 yılında başlatılan İslamcı Dergiler Projesi (İDP)’nde, birinci aşamada 1960-1980 arası dönemi, ikinci aşamada 1960 öncesi dönem tamamlandı. Üçüncü aşama olan 1980 sonrası dönem, Nisan 2017’de başladı ve derginin temini süreci devam ediyor. Listemizde 1980’den 2010’a kadar yayımlanmış yaklaşık 500 dergi bulunmaktadır.
Şahsî ve özel kütüphanelerden veya sahaflardan satın alınarak projeye dahil edilen dergilerin basılı nüshalarının oluşan bir kütüphane ve dijital nüshalarından oluşan bir arşiv oluşturulmaktadır. Dergilerin yanı sıra İslamcılık ile ilgili kitaplarında kütüphaneye kazandırılması planlanmaktadır. Kitap ve dergilerin hem basılı hem de dijitallerinin temini için çalışma yapılması gerekmektedir. Kütüphane ve Arşiv Görevlisi kütüphanenin geliştirilmesi, düzenlenmesi ve işletilmesinde görev alacaktır.
Projede Kütüphane ve Arşiv Görevlisi olarak çalışmak isteyen arkadaşların iletişim ve ikna becerilerine sahip, iş takip ve sonlandırmada mahir, temel kütüphanecilik bilgisine vakıf olması beklenmektedir. Ayrıca düzenli çalışma saatlerine uymaları istenilecektir.
Türkiye’de İslamcılık düşüncesinin sağlam bir zemine oturtulmasına, bizzat kendi kaynaklarından yola çıkılarak yeniden canlandırılmasına ve tartışılmasına ışık tutması hedeflenen bu projede görev almak isteyenlerin idp@idp.org.tr adresinden proje asistanı Suat Kaymak ile irtibata geçebilirler.