İSLAMCI DERGİLER PROJESİ TAKIM ARKADAŞLARINI ARIYOR

Sizi Dergi Kataloglamada Görev Almaya Bekliyoruz
İLEM tarafından 2013 yılında başlatılan İslamcı Dergiler Projesi (İDP)’nde, birinci aşamada 1960-1980 arası dönemi, ikinci aşamada 1960 öncesi dönem tamamlandı. Üçüncü aşama olan 1980 sonrası dönem, Mart 2017’de başladı ve dergilerin temin süreci devam ediyor. Listemizde 1980’den 2010’a kadar yayımlanmış 500’e yakın dergi bulunmaktadır.
Proje kapsamında gerçekleştirilen kataloglamada her derginin sayılarında yer alan tüm içeriği (yazı, şiir, haber, reklam vs.) tek tek kodlanacak (cilt ve sayı numarası, başlık, yazar, sayfa numarası vb.) ve indekslenmektedir. Ayrıca her yazıya anahtar kelime ve yazı türü atamak suretiyle kataloğa daha detaylı bir mahiyet kazandırılmaktadır.
Projede çalışmak isteyen arkadaşların Office programlarını (word, excel) iyi bir düzeyde kullanabiliyor olması ve düzenli çalışma koşullarına uymaları beklenmektedir.
Türkiye’de İslamcılık düşüncesinin sağlam bir zemine oturtulmasına, bizzat kendi kaynaklarından yola çıkılarak yeniden canlandırılmasına ve tartışılmasına ışık tutması hedeflenen bu projede görev almak isteyenler idp@idp.org.tr adresinden proje asistanı Suat Kaymak ile irtibata geçebilirler.