Yeniden Milli Mücadele

Yeniden Milli Mücadele
"Milletin İman, Ahlak, Kültür, Tarih ve Menfaatine Bağlı Haftalık Siyasi Milli Dava Mecmuası"

1964’te yılında Konya’da, İslami hassasiyetlere sahip Hukuk Fakültesi öğrencisi birkaç gencin bir araya gelmesiyle başlayan hareket, 1967 yılında Yeniden Millî Mücadele Hareketi adını almıştır ve 3 Şubat 1970 tarihinde derginin ilk sayısı yayımlanmıştır. Hareket kısaca “Mücadele Birliği” olarak bilinmekte ve mensupları “Mücadeleciler” olarak tanınmaktadır.

Yeniden Millî Mücadele dergisi, haftalık siyasi dergi olarak 18 Mart 1980’e kadar 528 sayı yayımlanmıştır. Dergi, “millet ideolojisini” tesis etmeyi amaçlayan hareketin yayın organı olarak faaliyet göstermiştir. “Milletin iman, ahlak, kültür, tarih ve maddi çıkarlarına bağlı bir siyasi millî dava dergisi” sloganıyla yayımlanmıştır. Derginin “millet” olarak adlandırdığı Türk milletinden farklı olarak daha üst bir teşekkülü yani ümmeti göstermektedir; lakin dönem şartları içerisinde dolaylı bir adlandırma seçilmiştir. Türk milleti ise “milletin yol göstericisi” olarak adlandırılmış ve ona millet ideolojisini kazandırmak hedeflenmiştir. Dergi, hareketin doktrinini dile getiren "İlmi Sağ", hareketin fikri ve siyasi kimliğini vurgulayan "İnkılap İlmi" ve hareketin metot ve stratejisine açıklık getiren "Yeniden Millî Mücadele'nin Stratejisi" başlıklı yazılarla gayelerini deklare etmiştir. Güncel siyasi olaylar, çözüm olarak öne sürülen “millet politikası” dâhilinde yorumlanmıştır.

Dergi ve hareketin önde gelen isimleri arasında Necmettin Erişen, İrfan Küçükköy, Aykut Edibali bulunmaktadır. Daha sonrasında hareket kurulacak olan Millet Partisi içerisinde de yer almıştır.

Dönem: 1970-1980

Kaç Sayı Çıktı: 528

Basım Yeri: İstanbul

Sahibi: Ömer Ziya Belviranlı, İrfan Küçükköy

Yazı İşleri Müdürü: Aykut Edibali