Tohum

Tohum
"Fikre, San'ata, Ruha…"

İstanbul İmam-Hatip Okulları Mezunları Cemiyeti tarafından Eylül 1963’te, henüz İmam Hatip Okulları’nın oluşma sürecinde, ilk sayısı yayımlanmıştır. İlk dönemlerinde daha ziyade ilmî ve dinî bir dergi hüviyetinde olan Tohum, İmam Hatip mücadelesini yansıtma ve derneğe mensup kişi ve kurumların fikirlerini iletebilecekleri bir mecra olma gayeleriyle yola çıkmıştır. 1979’a kadar, aralıklarla beraber, aylık olarak yayımlanmıştır ve toplamda 117 sayıya ulaşmıştır. Beyazıt, Beyazsaray’daki dergi genel merkezî fikir/sanat camiası için bir buluşma yeri hâline gelmiştir.

İbrahim Solmaz’ın başkanlığıyla beraber daha İslamcı bir dile sahip olmaya başlamıştır. 1965’te dergi, tasarımla beraber muhtevasında da değişikliğe gideceğini bildirmiştir; saf dinî meseleler ekseninden çıkılacak, gündelik konuların işlenmesine doğru gidilecektir. Yayın dilinin İslamcı çizgiden çıkmadığı/çıkmayacağının vurgulanmasıyla ayrıca, ‘İmanlı bireyler’ yetişmesine katkı sağlanacak olması ve İslami düsturlarla hareket edileceği üstü kapalı biçimde ifade edilmiştir. Din, milliyet, biyografi, sağlık, sanat, tasavvuf, dindar neslin nasıl yetişeceği gibi farklı konular işlenmiştir. 1970’li yıllarda İmam Hatip Okulları için zorlaşmaya başlayan süreçte dergi, birçok defa sansüre uğramış ve dergiye baskınlar yapılmıştır. Darbe dönemiyle birlikte faaliyetleri son bulan Tohum, 80’li yılların sonlarına doğru tekrar yayımlanmaya başlamıştır.

Notlar: İmam Hatip Okulu Mezunları Cemiyeti'nin yayınıdır. 42. sayıdan itibaren dergi "Aylık Fikir ve Sanat Dergisi" olarak neşredilmeye başlanmıştır.

Dönem: 1963-1979

Kaç Sayı Çıktı: 115+

Basım Yeri: İstanbul

Sahibi: Ali Ayaroğlu, Yahya Kutluoğlu, Mehmed Ali Aldur, Faruk Kaya, Salih Güler, Ömer Öztop, Kemal Sandıkçı, Fuat Günel, Kazım Serhatlı, İbrahim Solmaz

Yazı İşleri Müdürü: Ahmed Semiz, Nedim Uğur, Mustafa Bilge, Ramazan Yıldız, Fuat Günel, Satı Demirci, Kerim Aytekin, Mehdi Ali Seçkin, Mehmet Birgül, Kemal Güler