Sönmez

Sönmez
"Ahlaki, İctimai, Aylık Fikir Dergisi"

25 Haziran 1964 yayın hayatına başlayan Sönmez Neşriyat, Hasan Basri Çantay, Mahir İz, Ali Fuat Başgil, Sabahattin Zaim ve benzeri isimlerin katkılarıyla 77 sayı çıkmıştır. “Ahlaki, İctimai, Aylık Fikir Dergisi” sloganıyla Cağaloğlu’nda basılan dergi, 1972 yılının Mart ayında yayın hayatına son vermiştir. Dergiyle beraber bir yayınevi olarak faaliyet gösteren Sönmez Neşriyat, 1960’lı yılların İslamcı camiasında önde gelen bir yayınevi olmuştur. Sönmez tarafından çıkarılmış olan takvimler o dönemde meşhur olan faaliyetlerinden biridir.

Sönmez Neşriyat’ın uydurma hadisler konusunda hassas olmayan akademik eserleri basmasının doğru olmadığı Süleyman Ateş’in Sülemî ve Tasavvufî Tefsiri adlı eseri vesile kılınarak ilmi bir şekilde ortaya koymak amacında olmuştur. İlim adamlarının meal ve tefsirlerinin eleştirileri bağlamında Sönmez Neşriyat’ın 1967 yılında çıkardığı Ali Fikri Yavuz’un mealinin yazılı eleştirisinin on yıl sonra yani 1977’de yapılabilmiş olması da bu dönemdeki eleştirel ortamla alakalı olduğu söylenebilmektedir.

Necip Fazıl Kısakürek, M. Sait Çekmegil, İsmail Hami Danişmend, İ. Semahaddin Cem, Mehmet Akif Ersoy, Osman Turan, M. Kemal Pilavoğlu, Niyazi Mısri gibi isimlerden yazılar neşredilmiştir.

Notlar: Sönmez Neşriyat ve Matbaacılık AŞ adına çıkmaktadır.

Dönem: 1964-1972

Kaç Sayı Çıktı: 77

Basım Yeri: İstanbul

Sahibi: Raif Cilasun