Selamet

Selamet
"Aylık Manevi Değerler ve Milli Kültür Dergisi"

1947 yılında Mehmet Akif Ersoy’un damadı Ömer Rıza Doğrul tarafından çıkartılmaya başlanan Selamet dergisi, Sebilürreşad ve Akif’in fikrî mirasını devam ettirme gayesinde olmuştur. 1949 yılına kadar toplam 104 sayı çıkarılmış ve bu sayıdan sonra dergi kapanmıştır. 1962 yılında tekrar çıkarılmaya başlanmış olan dergi, 1979 yılında sona ermiştir. Aylık olarak neşredilen derginin yazarları arasında Ahmet Hamdi Akseki, Süheyl Ünver, Asım Köksal, Celal Saraç, Ahmet Himmet Berki gibi önemli isimler yer almıştır.
Haftanın İslami şahsiyeti, tefsir, siyer, ilmî-dinî araştırmalar, fikrî ve felsefi yazılar, tenkitler, hadis üzerine yazılar, tarih sayfaları, şark hikâyeleri derginin muhtevası içerisinde öne çıkan bölümlerdir. Genel olarak bakıldığında dönemin (1940’lardan itibaren) dini reddedici tutumuna karşı tepkisel bir tavır içinde olan Selamet dergisi, bir tecdit ve ihya gayreti sergilemekten ziyade, halk arasında yaşanmakta olan dinin korunması ve kanunların tanıdığı hakların alınması ya da yasaklanmayan hakların (cemaat hâline gelebilmek gibi) tasarrufu için mücadele veren bir yayın olmuştur.

Notlar: Dergi 8. sayıdan itibaren Ankara'ya taşınmıştır.

Dönem: 1962-1963

Kaç Sayı Çıktı: 67+

Basım Yeri: İstanbul, Ankara

Sahibi: Halim Baki Kunter

Yazı İşleri Müdürü: F. Kavukçuoğlu, Halim Baki Kunter