Sebil

Sebil
"Her Şey Hak İçin"

Kadir Mısıroğlu’nun başyazarlığında ve imtiyaz sahipliğinde yayımlanmaya başlanan Sebil, 1976-1982 ve 1988-1992 tarihleri aralıklarında “Her Şey Hak İçin” sloganıyla yayımlanmıştır. 1980’e kadar haftalık yayımlanan gazete, sonrasında aylık olarak yayın hayatına devam etmiştir.

“Haftalık Siyasi, Tarihî, İlmî Gazete” sloganıyla yayın dünyasındaki boşluğu doldurmak için yola çıkan gazete, toplam 269 sayı basılmış olup ilk 250’si Türkiye’de, son 19’u Almanya’da yayımlanmıştır. 1980 Darbesiyle kapatılmıştır. Dergide Osmanlıca kelimeler ağırlıktadır ve nispeten daha zor bir dil benimsenmiştir. Necip Fazıl Kısakürek’in etkisi görülmüştür ve benzer bir üslup kullanılmıştır. Sebil’in çizgisi Millî Selamet Partisi'ne yakın olmakla beraber sağ cephe olarak adlandırılabilecek MHP ve AP’ye hitap etmek niyetinde de olmuştur. CHP’ye karşı sert bir tutuma sahiptir.

Kadir Mısıroğlu’na ve Sebil Yayınevi’ne dergide neşredilen yazılar sebebiyle 36 ayrı dava açılmıştır.

Kadir Mısıroğlu’nun yanı sıra yazı neşreden isimler arasında Cemil Meriç, Aynur Mısıroğlu, Mustafa Yazgan, İsmail Hami Danişmend öne çıkmaktadır. Ayrıca gazetede “Abdulmuhsin Es-Sebili” müstear adıyla yayımlanan birçok yazı bulunmaktadır.

Notlar: Haftalık, Tarafsız, Siyasî, Edebî, Tarihî, İlmî Gazete. 243. sayıdan itibaren gazetenin ismi "Sebil: Siyasî, Edebî, Tarihî, İlmî Aylık Gazete" olmuştur. 250. sayıdan itibaren Almanya'da yayınlanmıştır.

Dönem: 1976-1992

Kaç Sayı Çıktı: 269

Basım Yeri: İstanbul, Almanya

Sahibi: Kadir Mısıroğlu

Yazı İşleri Müdürü: Kadir Mısıroğlu