Sebil Cilt 1 Sayı 8

1. Cilt 8. Sayı
Tarih: 
20 Şubat 1976
Kapak Konusu: 
Meşruiyetini Kaybeden CHP Kapatılmalıdır!
Sayfa Sayısı: 
16
İLEM Kütüphanesi'nde PDF olarak yer almaktadır.
İLEM Kütüphanesi'nde basılı nüshası yer almaktadır.
Sayıya ilişkin notlar:

Ön sayfada; Ecevit'in yüzü bulunuyor ve yüzüne doğru İsrail ve Komünizm sembolleri olan Davud Yıldızı ve Orak-Çekiç'ten CHP'nin amblemine gönderme yapılarak 6 adet ok çıkarılmış. İçlerinde Solculuk, Düzencilik, Menfaatçilik, Nifakçılık, Tedhişçilik ve İftiracılık yazıyor.

Başlık Yazar Sayfa
Kapak Belirtilmemiş 1
Anarşiyi Kökünden Kazımak İçin Yegane Çare CHP'yi Kapatmaktır! Abdülmuhsin es-Sebili 2
Karabekir Paşa'ya Suikasd Abdülmuhsin es-Sebili 3
İkinci Fetret Devri Kadir Mısıroğlu 3
Kemalist İnkılabın Farikaları Kadir Mısıroğlu 4
Entellektüel-avrupalı Bir Hayvan -2- Cemil Meriç 5
Moiz Kohen Tekinalp M. Ertuğrul Düzdağ 6
Bin Dokuz Yüz Yetmişler Türkiyesinin İktisadi Kalkınmasının Tahlili ve Son Gelişmeler -5- Kemal Varol 7
Bize Çekirdek Gerek Mustafa Yazgan 7
Aktüalite Abdülmuhsin es-Sebili 8
İslam Aleminden Abdülmuhsin es-Sebili 9
Tesbit - Havale Memurluğu Sadık Özarslan 9
İman Hakikatleri Erafında Suallere Cevaplar İsmail Fenni Ertuğrul 10
Kerpiç Haline Gelen Kur'an-ı Kerimler -5- İbrahim Hakkı Konyalı 10
Keramet Abdülmuhsin es-Sebili 11
- Belirtilmemiş 11
Levanten Dış Siyaseti Selahaddin Eş Çakırgil 11
Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti Aynur Mısıroğlu 12
Yahudi Davası ve Filistin Said Şamil 13
Put Değil! Devri Başladı Ahmed Selami 13
Soljenitsyne'in İkazı -3- Abdülmuhsin es-Sebili 14
Hikaye Kadir Mısıroğlu 14
Kitap Tanıtımı Abdülmuhsin es-Sebili 14
İnönü'nün İslam Harflerine Dair Beyanları ve Bunun Aksülamelleri -6- Cüneyd Emiroğlu 15
Ölçü -7- Kadir Mısıroğlu 15
Haber Abdülmuhsin es-Sebili 16