Sebil Cilt 1 Sayı 3

1. Cilt 3. Sayı
Tarih: 
16 Ocak 1976
Kapak Konusu: 
6 Ok'u, İslam'ın 6 İman Esasına karşı icad edilmiş olan C.H.P. BİZANSTIR!
Sayfa Sayısı: 
16
İLEM Kütüphanesi'nde PDF olarak yer almaktadır.
Sayıya ilişkin notlar:

Ön sayfada; ipleri Davud Yıldızı ve Komünizm Çekiç-Orak'ında olan bir kukla resmedilmiş. Ayrıca büyükçe bir soru işaretinin göbeğinde Osmanlı Beyliği yazıyor.

Başlık Yazar Sayfa
CHP Bizans'tır, Osmanlı Beyliği Hangi Parti Olacak Abdülmuhsin es-Sebili 2
Karabekir Paşa'ya Açılan Cephe (ııı) Belirtilmemiş 3
Ecevit'in Tedirginliği Kadir Mısıroğlu 3
Dokuz Umde -1- Kadir Mısıroğlu 4
Dokuz Umde -1- Cemil Meriç 5
Alexandre Israel Helphand Parvus - Dikkatler, Düşünceler, Sualler M. Ertuğrul Düzdağ 6
Anarşinin Menşei Said Şamil 7
Dört Vecheden Akan Sebil Mustafa Yazgan 7
Osmanlılardan Kalanlar Mehmed Çiftçigüzeli 8
İslam Aleminden Abdülmuhsin es-Sebili 9
İman Hakikatleri Erafında Suallere Cevaplar İsmail Fenni Ertuğrul 10
Kerpiç Haline Gelen Kur'an-ı Kerimler İbrahim Hakkı Konyalı 10
Dua Belirtilmemiş 11
Veto Selahaddin Eş Çakırgil 11
İslam'da Kadın -ıı- Aynur Mısıroğlu 12
Kelime-i Şehadet ve Şer'i Telakki Ahmed Selami 13
Çeşmeler Belirtilmemiş 14
Kelam Kadir Mısıroğlu 14
İnönü'nün İslam Harflerine Dair Beyanları ve Bunun Aksülamelleri -1- Cüneyd Emiroğlu 15
Ölçü -2- Kadir Mısıroğlu 15
Komünist Çin Başvekil Çu En Lay Öldü Abdülmuhsin es-Sebili 16