Sebil Cilt 1 Sayı 13

1. Cilt 13. Sayı
Tarih: 
26 Mart 1976
Kapak Konusu: 
İstanbul Mezbahasında Haham Saltanatı!
Sayfa Sayısı: 
16
İLEM Kütüphanesi'nde PDF olarak yer almaktadır.
İLEM Kütüphanesi'nde basılı nüshası yer almaktadır.
Sayıya ilişkin notlar:

Ön sayfada; bir mezbaha ve kesim işlemine ait fotoğraflar var. Müslümanların kestiğini yemeyen bir avuç Yahudi için: İstanbul Mezbahasında Haham Saltanatı! yazısı var.

Başlık Yazar Sayfa
Kapak Belirtilmemiş 1
İstanbul Mezbahasında Yahudi Saltanatı Abdülmuhsin es-Sebili 2
Okuyucularımızla Hasbihal Abdülmuhsin es-Sebili 2
Gavur Oğlu Gavurlar! Abdurrahman Şeref Laç 3
İslam ve Siyaset Kadir Mısıroğlu 3
Kemalist İnkılabın Farikaları Kadir Mısıroğlu 4
Kendimize Dönelim Sadık Özarslan 5
Türk Emperyalizmi Yahut Paris'teki Jöntürklerimiz -1- Cemil Meriç 5
Sabatay Sevi ve Dönmeler M. Ertuğrul Düzdağ 6
Hakkı Teslim Talip Alp 7
Tuğra'lı Kapı Mustafa Yazgan 7
Aktüalite Abdülmuhsin es-Sebili 8
İslam Aleminden Abdülmuhsin es-Sebili 9
Milletlerarası 1. İslam İktisadiyatı Konferansı İntibaları Mustafa Bilge 9
İman Hakikatleri Erafında Suallere Cevaplar İsmail Fenni Ertuğrul 10
Padişah Tuğraları ve Kitabeler Yok Ediliyor İbrahim Hakkı Konyalı 10
Sabır Abdülmuhsin es-Sebili 11
Ermeni Selahaddin Eş Çakırgil 11
Ferdi Kahramanlar ve Bazı Şahadetler 3 Aynur Mısıroğlu 12
Tarihten Fıkralar Belirtilmemiş 12
Kayasalcığım ile Muhavere Ahmed Selami 13
Yahudi Davası ve Filistin -9- Said Şamil 13
Fonoloji Bakımından Türk Dili ve Edebiyyatı -5- İsmail Hami Danişmend 14
Düşünceler Şükrü Ericel 14
Çarşaf ve Peçeye Dair Yakup Kadri Karaosmanoğlu 14
Harf Meselesi Mehmed Fuad Köprülü 15
Dil ve Din Düşmanları İbrahim Arvas 15
Haber Abdülmuhsin es-Sebili 16