Sancak

Sancak
"Duyan Kulak, Gören Göz, Doğru Haber, Güzel Söz"

“Duyan kulak, gören göz, Doğru haber, güzel söz…” sloganıyla 25 Aralık 1967’de yayın hayatına başlayan Sancak dergisi, haftalık olarak yayımlanmıştır. Onuncu ve son sayısı 19 Haziran 1968’de yayımlanmıştır. Eylül 1969’da bir sayı daha yayımlanmış olsa da dergi yayın hayatına devam edememiştir.

“Dinî, İçtimai, Edebî, Siyasi Tarafsız Mecmua” şeklinde kendilerini adlandırmışlardır. Dergide ekseriyetle, dinî hassasiyetlere ve tarihî hissiyata dair yazılar kaleme alınmıştır. Kemaleddin Şenocak, Selahaddin Kaptanağası, Ali Özek, Süleyman Tırpan, Kemaleddin Nomer, Süleyman Ateş, Ahmed Bayezid, Necati Çerçioğlu, Ali Fuat Başgil, Fehmi Cumalıoğlu, Veli Ertan, Semahaddin Cem, Sabri Akdeniz, Mihriye Cavidan dergi yazarları arasındadır.

Dönem: 1967-1968

Kaç Sayı Çıktı: 10

Basım Yeri: İstanbul

Sahibi: Kemaleddin Şenocak