Pınar

Pınar
"Aylık İlim Sanat ve Meslek Dergisi"

1967’de resmî bir kuruluş hâline gelen Yeniden Millî Mücadele Hareketi’nin, aynı adla faaliyet göstermiş olan dergisi haricinde farklı yayın organları da olmuştur. Bu çerçevede Pınar dergisi, 1972’ye kadar Çapa Yüksek Öğretmen Okulu Talebe Derneği tarafından çıkarılmış, sonrasında Mücadele Hareketi’nin yayın organlarından biri olmuştur. 1960’tan Ekim 1980’e kadar aylık olarak, kesintilerle beraber, 115 sayı yayımlanmıştır.

1972’deki değişimin ardından dergi yayın politikasını “Millî idealizm” ve “Millî realizm” kavramları etrafında sürdürmüştür. Millî realizm, toplumun yaşadığı gerçeklerin tahrif edilmeksizin objektif bir tasvirini ifade etmektedir. Millî idealizm ise buna bir anlam yükleme, gizli de olsa bir mesaj sunma tarafıdır. Zaten Mücadele Hareketi, sanatı “ideolojinin estetik hüviyet kazanması” olarak tanımlamıştır. Millî lafzı Yeniden Millî Mücadele dergisinde olduğu gibi öncelikle İslamiliğe yapılan bir atıftır. Siyasi sahadan ziyade edebî bir dergi olarak faaliyet göstermiş, sosyal konular işlenmiştir.

Ahmet Taşgetiren, Mehmet Akif Ak, Ahmet Efe, Mehmet Taşdiken, Mehmet Ali Taşçı, Veli Şirin, Recep Kırış, Cevat Özkaya, Necati Aykan, Haşim Vatandaş, Hasan Karal, Gazi Altun, Sefa Kaplan, Mustafa Aydın, Hasan Erden isimleri Pınar dergisi içerisinde önde gelen isimlerdendir.

1994’te aynı kadronun inisiyatifiyle bugün hala çıkmakta olan Umran adlı yeni bir dergi yayımlanmaya başlanmıştır.

Notlar: 2. sayıda isim "Pınar İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Aylık İlim Sanat ve Meslek Dergisi" olarak değişmiştir. Sonrasında "Pınar Aylık Kültür ve Sanat Dergisi" olmuştur. Dergi Mart 1960'tan 1971'e kadar kesik kesik çıkarılmıştır. Ocak-Şubat 1980 sayısıyla birlikte dergi, "2. Dönem 1. sayı" olarak neşredilmiştir.

Dönem: 1960-1980

Kaç Sayı Çıktı: 115

Basım Yeri: İstanbul

Sahibi: Bekir Sami Sağbaş, Vedat Öztürk, Ramazan Demir, Şefik Dursun, Gazi Altun, Muzaffer Tetik, Bayram Erdem, Mehmet Kiraz, Şemsettin Özdemir