Özlem

Özlem
"Din Ahlâk Fikir Sanat"

Aralık 1961’de yayın hayatına başlayan Özlem dergisi, Nisan 1962’de yayımlanan beşinci sayısıyla son kez çıkmıştır. İzmir İmam-Hatip Okulu’nu Bitirenler Derneği’nin yayın organı olarak faaliyet göstermiştir.

Dergide, Ali Rıza Çelik, Mehmet Müftüoğlu, Nuri Akay, Feyzi Halıcı, Adil Özgüç, Nail Ozanoğlu, Cemal Sofuoğlu, Yavuz Bülent Bakiler, Raif Cilasun, Fehmi Cumalıoğlu, Mehmet Akşit, Lütfi Doğan, Yusuf Hocaoğlu, Mehmet Coşar gibi isimlerin yazı, şiir ve hikâyeleri mevcuttur.

Notlar: İzmir İmam-Hatip Okulunu Bitirenler Derneği'nin yayın organıdır.

Dönem: 1961-?

Kaç Sayı Çıktı: 9+

Basım Yeri: İzmir

Sahibi: Ali Rıza Çelik

Yazı İşleri Müdürü: Abdullah Özbey, Osman Korkmaz