İslami Hareket Cilt 1 Sayı 4

1. Cilt 4. Sayı
Tarih: 
1 Mayıs 1978
Kapak Konusu: 
Türkiye Beynelmilel Kapitalizm (IMF)nin Kontrlüne Girdi
Sayfa Sayısı: 
12
İLEM Kütüphanesi'nde PDF olarak yer almaktadır.
Sayıya ilişkin notlar:

-