İslam Medeniyeti

İslam Medeniyeti
" Dinî-İlmî-Fikrî Aylık Mecmua"

İlk olarak Ağustos 1967’de yayımlanmıştır. 5 yayın dönemi dâhilinde, Eylül 1982’ye kadar yayımlanmış, 44 sayı basılmıştır. İslam Medeniyeti mecmuası, en başta öğrencilerin gayretiyle, daha sonra ilahiyat fakültelerine dönüştürülecek olan Türkiye İslam Enstitüleri Talebe Federasyonu adına çıkarılan bir dergidir.

Dergi, İslam medeniyetine sahip çıkarak dünyanın karşısında durabilme gayesiyle hareket etmiştir. Bu noktada Türkiye, İslam’ın son kalesi gibi bir sıfatla ele alınmıştır. İslam medeniyeti içerisinde Türkler ve onların katkıları ön plana konmuştur. Ayrıca, İslam iktisadı tartışmalarının yaşandığı bir dönemde dergide, faiz, banka, işçi hakları gibi İslam ve iktisat konularına da fazlaca yer verilmiştir. İktisattan hukuka ve siyasete kadar geniş bir alanda çalışmalara yer verilmiştir. Dergi günlük siyasetten uzak durarak ilmî bir zemin üzerinde ilerleme maksadında olmuştur. Kendi çizgilerini ehlisünnet olarak belirtmişlerdir.

Mahir İz, Sezai Karakoç, Ali Ulvi Kurucu, Salih Tuğ, Selçuk Eraydın, Esad Coşan, Ziya Kavakçı, Sabahattin Zaim gibi isimler dergi bünyesinde bulunmuşlardır.

Notlar: Türkiye İslâm Enstitüleri Talebe Federasyonu'nun yayın organıdır. Temmuz 1979 sayısından itibaren "İslâm Medeniyeti Mecmuası: Üç Aylık Dînî, İlmî, Edebî Araştırmalar Mecmuası" olarak yer almıştır.

Dönem: 1967-1982

Kaç Sayı Çıktı: 44

Basım Yeri: İstanbul

Sahibi: Mahmut Özakkaş, Cahid Baltacı, Sedat Şenarman, Hayrettin Şallı, Mustafa Pektut, Selçuk Eraydın