İslam Düşüncesi

İslam Düşüncesi
"Üç Aylık İslâmi Fikir ve Edebiyat Mecmuası"

Mart 1967’de yayın hayatına başlayan İslam Düşüncesi dergisi, “İslami Fikir ve Edebiyat Mecmuası” olarak üç ayda bir yayımlanmıştır. Ekim 1969’da sekizinci sayısıyla yayın hayatına son vermiştir. Derginin sahibi ilerleyen sayılarda yazı işleri müdürlüğünü de üstlenmiş olan İhsan Babalı’dır.

İslam Düşüncesi, “hususiyetleriyle” Türkiye’de bu sahada “bir ilk” olma özelliğine sahip olarak, “okumak ve okuduğundan dünya ve ahiret için faideli ve lüzumlu yeni bir şeyler öğrenmek isteyenler için” gayesiyle yola çıkmıştır. Gazete ve kitap arasında ama daha çok kitaba yakın olarak tanımlanan bu mecmua; düşündürücü, öğretici ve yetiştirici tarzda bir misyonu üstlenmiştir. Her sayıda yeni çıkan ez az iki mühim kitabın tahlili ve tenkidi, ayrıca üç ay içinde çıkan kitapların tanıtılması, bir İslam mütefekkirinin hayatı ve İslam âleminden, dünyadan ilgi çekici haber, resim ve mülakatların bulunduğu bir mecmua hedeflenmiştir.

Mahir İz, Sezai Karakoç, Salih Tuğ, Ali Ulvi Kurucu, Selçuk Eraydın, Esad Coşan, Muhammed Hamidullah, Y. Ziya Kavakçı ve Sabahattin Zaim, yazılarını gördüğümüz isimlerin bir kısmıdır. Seyyid Kutub ve Mevdudi’den çevrilmiş yazılara alıntı olarak yer verilmiştir.

Dönem: 1967-1969

Kaç Sayı Çıktı: 8

Basım Yeri: İstanbul

Sahibi: M. İhsan Babalı

Yazı İşleri Müdürü: İshak Erdebil, M. İhsan Babalı