İslam

İslam
"Siyasi, İlim, Din, Fikir ve San'at Mecmuası"

1956 yılında yayım hayatına başlayan İslam Mecmuası, Ekim 1965’e kadar yayım hayatına fasılasız olarak devam etmiştir. Aylık olarak yayımlanan dergi 96 sayı yayımlanmış, daha sonra Ocak 1976 ile Aralık 1976 tarihleri arasında 12 sayı daha çıkmıştır. Dergi, 6. cildine kadar slogan olarak Kur’an’dan ayetlere yer vermiştir; sonrasında slogana yer verilmemiştir. Sahibi Kemaleddin Şenocak olup yazı işleri müdürlüğünü sırasıyla Salih Özcan, Salih Doyuk ve Cihad Şenocak yapmıştır.

Kur'an-ı Kerim Tefsiri, Hadis, Fıkıh, Siyer, Ahlak, İlmihal, İslam Tarihi, İslam Medeniyeti, İslam Büyükleri, Aleyhtar Neşriyata Cevaplar, Kur'an Dili Dersleri, İslam Kültürü, İslamiyet ve İlim, İslam'da İktisat, İslam’ın Batı’ya Tesirleri, Muasır Medeniyet ve İslamiyet, İslam Coğrafyası Ülkelerinin Tanıtımı, İslam Mabetleri, İslami Eserlerin Tanıtımı gibi konu başlıklarından görüleceği üzere İslam Mecmuası geniş bir cetvelde neşriyatta bulunmuştur.

Seyyid Kutub, Mevdudi gibi isimler ve eserleri mecmuada zaman zaman tanıtılmış; İslam ülkelerine dair yazılara yer verilmesiyle kendini gösteren ümmetçi tutumun yanında, Türklüğü övgü de neşriyatta kendisine yer bulmuş ve ulusçuluğun tesiri söz konusu olmuştur. Demokrat Parti ve darbe sonrası dönemin içerisinde bulunmaları hasebiyle mecmuada, millî irade, millî hâkimiyet gibi konular da işlenmiştir.

Yazar kadrosunun ekseriyeti Yüksek İslam Enstitülerinde görev alan genç öğretim görevlilerinden oluşmuştur. Buna ek olarak, diğer İslami dergilerde yazıları çıkan veya Diyanet Teşkilatı'nda yer almış tecrübeli isimlerin yazıları da mecmuada yer almıştır. Lütfi Doğan, İsmail Cerrahoğlu, Süleyman Ateş, Asım Köksal, Hasan Basri Çantay gibi isimler bu doğrultuda zikredilebilir.

Dönem: 1956-1976

Kaç Sayı Çıktı: 108

Basım Yeri: Ankara

Sahibi: Salih Özcan, Salih Doyuk, Kemaleddin Şenocak

Yazı İşleri Müdürü: Salih Özcan, Salih Doyuk, Kemaleddin Şenocak, Cihad Şenocak