İlahi Işık

İlahi Işık
"Hakkın Dostu Haksızın Düşmanı"

Ticanî tarikatı mensubu Mehmed Kemal Pilavoğlu ve çevresi tarafından yayımlanan İlahi Işık dergisinin ilk sayısı 15 Ekim 1966’da yayımlanmıştır. 15 günde bir olarak yayımlanan derginin yüz otuz beşinci ve son sayısı 15 Kasım 1973’te çıkmıştır.

Dinî, ahlaki ve siyasi gazete olarak yayımlanan İlahi Işık, çoğunlukla soru-cevap bölümü dolayısıyla takip edilmiştir. Suallere, ayet-i kerime ve hadis-i şerifler doğrultusunda yalın cevaplar verilmeye gayret edilmiştir. Dergide neşredilen yazılar da aynı dinî kaynaklar ve klasik metinler üzerine oturtulmuştur. Soru-cevap kısmından ötürü Diyanet ile zaman zaman tartışmalar yaşanmıştır. Müslüman coğrafyayla ilgili haberlere de yer verilmiştir.

Notlar: Gazetenin 47. sayısı ile 2. cilde geçilmiştir. 48. sayıdan itibaren "Dini, Ahlaki, Siyasi Gazete" ismi "Dini, Ahlâki, İçtimai Gazete" olarak değiştirilmiştir. Dergi 15 Mayıs 1971 tarihli 111. sayıdan sonra bir süre yayına ara vermiş, yeni sayı (112.sayı) 1 Aralık 1972 tarihinde neşredilmiştir.

Dönem: 1966-1973

Kaç Sayı Çıktı: 135

Basım Yeri: Ankara

Sahibi: Zeki Korucu, Seyyid Ahmed Çakır

Yazı İşleri Müdürü: Şaban Arslan, Mehmet Çakır