İhlas

İhlas
"Mariz Bir Asrın, Hasta Bir Unsurun, Alil Bir Uzvun Reçetesi: İttiba-ı Kuran'dır"

“Mariz Bir Asrın, Hasta Bir Unsurun, Alil Bir Uzvun Reçetesi: İttiba-ı Kuran'dır” sloganıyla 15 Kasım 1963’te yayımlanmaya başlanan İhlas, haftalık gazete olarak basılmıştır. 22 Şubat 1964’e kadar devam eden kısa süreli yayın hayatı, toplamda 14 sayıdan oluşmaktadır. Bediüzzaman Said Nursi’nin vefatının ardından, Risale-i Nur etrafında toplanmış olan Nurcu hareket uzun ömürlü olmayacak dergi ve gazete teşebbüslerinde bulunmuştur. İhlas da onlardan biridir.

Gazetenin ekseriyeti Risale-i Nur’dan geniş alıntılara ve Bediüzzaman’ın hayatına ayrılmıştır. Geri kalan kısımda ise “Fıkıh Bahisleri” başlığı altında abdest, mesh, gusül, namaz gibi ilmihal bilgilerine; “Dünya’da Risale-i Nur” başlığı altında, Amerika, İngiltere, Suudi Arabistan başta olmak üzere yurtdışındaki Nur talebelerine; “Tarih Köşesi” başlığı altında Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’in hutbelerine ve Hz. Hamza’nın Müslüman oluşu gibi konulara yer verilmiştir.

Risale-i Nur’un gazete şeklinde neşredildiğinin fark edilmesinin ardından gazete kapatılmış, dergi kadrosu Ankara’dan İzmir’e uzaklaştırılmıştır. Daha sonra aynı kişiler tarafından İzmir’de Zülfikar Gazetesi çıkarılmıştır.

Notlar: Haftalık Mukeddesatçı İlmi Edebi Ahlaki Siyasi Gazete

Dönem: 1963-1964

Kaç Sayı Çıktı: 14

Basım Yeri: Ankara

Sahibi: İhsan Gemalmaz

Yazı İşleri Müdürü: Ali Gürbüz, Recai Yahyacıoğlu