Düşünce

Düşünce
"Aylık Kültür Dergisi"

Yayın hayatına Nisan 1976’da başlayıp Kasım 1979’a kadar aralıklarla 36 sayı olarak yayımlanmıştır. Derginin adı Düşünce olup künyesinde “İslami Düşünce” olarak adlandırılmıştır. İlk sahibi Ahmet Kuru olan dergi, sonrasında yazı işleri müdürü olan Ali Bulaç’ın sahipliğine geçmiştir. Derginin bünyesini oluşturanlar arasında iki ortaklık gözükmektedir; Yüksek İslam Enstitüleri ve Millî Türk Talebe Birliği içerisinden gelmeleri.

Derginin çekirdek kadrosunu oluşturan Ali Bulaç, Beşir Eryarsoy, Ahmet Kuru, M. Sait Şimşek, Sabri Adıyaman ve diğerlerine ek olarak; Sedat Yenigün, Abdurrahman Arslan, Ahmed Şişman, İsmet Özel gibi isimler de Düşünce’de faaliyet göstermişlerdir. Aynı ekip tarafından kurulan Düşünce Yayınevi’ni de düşündüğümüzde Düşünce dergisinin İslamcılığın bir dönemini belirlemiş olan yayıncılık etrafında örgütlenme biçiminin başlatıcılarından biri olduğu söylenebilmektedir.

Düşünce’de neşredilmiş yazılar büyük bir çeşitliliğe sahiptir; İslami ilimler temelli makaleler, edebi eserler, gündeme dair yazılar, yakın tarihe dair yazılar, kitap değerlendirmeleri, denemeler vs. Fakat yine de derginin mesaisinin devlet, işçi hareketleri, batılılaşma, düzen, İslami hareket, şirketler ve siyasal gelişmeler gibi konularda yoğunlaştığını söyleyebiliriz.

Notlar: 2. Dönem 1. sayı ile birlikte Düşünce yazısının başına ufak bir şekilde "İslami" kelimesi ekleniyor. 5. sayı ile beraber bu ibare kalkıyor ama dergi künyesinde derginin adı "İslami Düşünce" şeklinde devam ediyor.

Dönem: 1976-1979

Kaç Sayı Çıktı: 36

Basım Yeri: İstanbul

Sahibi: Ahmet Kuru, Fikret Özdin, Ali Bulaç

Yazı İşleri Müdürü: Ali Bulaç, Ali Kemal Temizer