Diriliş

Diriliş
"Siyasî, Fikrî, Edebî Dergi"

1960-1992 yılları arasında toplam 396 sayı yayımlanan düşünce, edebiyat ve siyaset dergisidir. Türkiye’deki İslami düşünce tarihinde Sezai Karakoç’un adıyla birlikte öne çıkmaktadır. Nisan 1960'da Ankara'da yayına başlamış, yayın hayatına İstanbul'da devam etmiştir. 7 yayın dönemi şeklinde aralıklarla yayımlanmıştır. Dergi Türkiye’nin modernleşme süreci üzerinde durarak toplumsal ve bireysel krizlerin çözümü için İslami kaynaklara yeniden dönüşü savunmuştur. Zira, dergide yazan isimlere göre İslam medeniyetine ait kavramların Türkiye’de bağlamını yitirmesi ve gündelik hayattan kaldırılması bu sorunlara yol açmıştır.

Diriliş'teki fikri coğrafya öncelikle Sezai Karakoç'un kendi imzası ve takma adlarla yazdığı yazılarla şekillenmiştir. Aynı doğrultudaki görüşler, edebiyatın şiir, hikâye ve deneme türündeki örnekleriyle Diriliş çevresinde yeni bir anlayış doğurmuş, genç şair ve yazarların yayımlanan çalışmaları, aynı inanç ve anlayış doğrultusundaki filizlenmenin örnekleri olmuştur.

Sezai Karakoç’un yanı sıra dergide Abdullah Hacıtahiroğlu, Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Cahit Koytak, Ebubekir Eroğlu, Erdem Bayazıt, İsmail Kıllıoğlu, Alaeddin Özdenören, İsmet Özel yazılarıyla ve şiirleriyle yer almıştır. Bunun yanı sıra T.S. Elliot, Virginia Woolf, S. Kirkegaard, Ali Nedvî, Osman Yahya, Mahmud Ahmed gibi çeşitli isimlerden yazılar çevrilerek yayımlanmıştır.

Dönem: 1960-1992

Kaç Sayı Çıktı: 396

Basım Yeri: Ankara, İstanbul

Sahibi: Hüsnü Gündüz, Sezai Karakoç

Yazı İşleri Müdürü: Hüsnü Gündüz, Sezai Karakoç