Çatı

Çatı
"Ne Zemin Ne de Teras Katıyız, Biz Vatan Köşkünde Çökmez Çatıyız"

Millî Türk Talebe Birliği, İslamcı yayın organlarını takip etmenin yanı sıra kurum olarak kendisi de yayın faaliyetlerinde bulunmuştur. Kısa süreli bültenler ve broşürlere ek olarak 1970’li ve 1980’li yıllarda Millî Türk Talebe Birliği’nin başlıca iki yayın organı bulunmaktadır: Millî Gençlik ve Çatı dergileri. Çatı dergisi de, Millî Gençlik gibi, imkânsızlıklar ve siyasi zorluklar sebebiyle düzenli olarak yayımlanamamıştır, Şubat 1975 ile Mart 1978 tarihleri arasında aralıklarla 30 sayı olarak yayımlanmıştır. Haber, yorum, aksiyon dergisi olarak çıkarılmıştır. Çatı, daha çok lise dönemindeki öğrenciler olmak üzere gençliği hedef almıştır. Hitap ettiği kitle itibariyle daha çok duygulara seslenen dergi, genç kalemlerin yetişmesine katkıda bulunmuştur.

2006 yılında Türkiye çapında tekrar örgütlenen MTTB, kendi yayın organını, aynı isimle, 2010 yılında üç aylık olmak üzere tekrar yayımlamaya başlamıştır.

Notlar: Milli Türk Talebe Birliği'nin yayın organıdır. Kullanılan diğer sloganlar: "Aylık Fikir Sanat ve Aktüalite Dergisidir", "Haber-Yorum Aksiyon"

Dönem: 1975-1978

Kaç Sayı Çıktı: 30

Basım Yeri: İstanbul

Sahibi: Abid Özmen, Rüştü Ecevit, Cemalettin Tayla, Kasım Yapıcı

Yazı İşleri Müdürü: Hüseyin Öztürk, Nuri Akten, Recep Anaş