Akıncılar

Akıncılar

3 Ağustos 1979’da yayın hayatına başlayan Akıncılar dergisi, 2 haftada bir yayımlanmak suretiyle toplamda 12 sayı çıkarılmıştır ve 19 Mart 1980’de yayın hayatına son vermiştir. Asr-ı Saadet devriyle Hicri 1400 yılı arasında bağlantı kurularak; arada yaşanılan dönem “tağuti, mürted, mülhed” sıfatlarıyla anılmış, bu cihette adlandırılmıştır. Bu düzen içerisinde yaşamaya mecbur bırakılmış Müslüman, evvela bireysel şuura sahip olmalı, sonra Mekke’de peygamberin yaptığı gibi İslam cemaatinin tesisine gayret etmeli, nihayetinde devletleşmelidir. “İslam Devleti” rüyeti, dergi ve hareket içerisinde, mevcut düzeni ve toplumu köklü olarak değiştirme iradesinin açığa çıktığı lafızdır. Bilhassa, Kasım 1979’da “Hicri 1400’de Sınırsız ve Sınıfsız Hicret Devleti’ne” başlığıyla yayımlanan “1400 Hicri Özel Sayısı”, bu fikriyatı ve iradeyi bir manifesto biçiminde bir araya getirmiş olması bakımından dikkate şayandır.

Sovyetlerin o dönemde Afganistan’a gerçekleştirdiği saldırı, Türkiye’de yaşanan çatışmalarda Akıncı hareket içerisinden şehit düşen kişiler ve benzeri meselelere dergide sıkça yer verilmiştir.

1979’da Necip Fazıl Kısakürek’in Büyük Doğu ideolojisi çerçevesinde dergi ve İBDA hareketi içerisinde ayrışma yaşanmıştır ve Salih Mirzabeyoğlu etrafında Akıncı Güç dergisi kurulmuştur.

Mehmet Güney, Akif İnan, Arif Altunbaş, Rasim Özdenören, Sezai Karakoç dergi içerisinde öne çıkan isimlerken Hasan el Benna’dan alıntı yazılara da çokça yer verilmiştir.

Notlar: 15 günde bir yayınlanıyor.

Dönem: 1979-1980

Kaç Sayı Çıktı: 12

Basım Yeri: Ankara, İstanbul

Sahibi: Mehmet Güney

Yazı İşleri Müdürü: Abdulkadir Özkan, Selahaddin Akgüre