Akıncı Güç

Akıncı Güç
"İyi, Güzel, Doğru Yolunda"

1976-1978 tarihlerinde İslami Büyük Doğu Akıncıları’nın Salih Mirzabeyoğlu riyasetinde çıkardıkları Gölge Dergisi’nin kapanmasının ve Mirzabeyoğlu’nun 1979 yılında Akıncı Güç’ü kurmasının ardından Akıncı Güç Dergisi ilk sayısı Haziran 1979’da Necip Fazıl Kısakürek’e ithaf edilerek yayımlanmıştır. İki haftada bir olacak şekilde yayın yapılmıştır. Sekizinci ve son sayısı Ekim 1979’da yayımlanmıştır.

Akıncı Güç, Akıncılar’dan Büyük Doğu’nun gerektirdiği ideolojik misyonu yüklenmediği eleştirisini yaparak ayrılmıştır ve bu konuda öncü mevki aldıklarını ifade etmiştir. Beşinci sayılarında yayımladıkları deklarasyonda şahsiyetlerinin Büyük Doğu idealinde ve Akıncılar teşkilatında oluştuğunu, ama dar ve sabitlenmiş olan çevrelerinden ayrılma gerekliliğine binaen yola çıktıklarını belirmişlerdir.

Salih Mirzabeyoğlu, H. Hüsnü Kılıç, Zübeyir Yetik, Atilla Ozdür ve Kurtuluş Tezbil dergi kadrosundaki isimlerdendir.

Notlar: 15 günlük siyasi dergi. 3. sayıdan itibaren derginin isminin altında "Türkiyeli Akıncıların Yayın Organıdır" yazmaktadır. Dergi 5. sayı ile beraber format değiştiriyor. Dergi formatından öte daha çok gazete formatında çıkmaya başlıyor. Ayrıca haftalık olmaya başlıyor. Bununla beraber "Siyasi, Aksiyoner Gençlik Gazetesi" sloganı geliyor gazetenin ilk sayfasına.

Dönem: 1979

Kaç Sayı Çıktı: 8

Basım Yeri: İstanbul

Sahibi: M. Fazıl Aslantürk

Yazı İşleri Müdürü: Hüsnü Kılıç, M. Hayri Adalı